10 november, 2023

Bifodret

Nytt projekt och nu vidgar vi vårt verksamhetsområde till Uppsala. Tillsammans med Consto AB skall vi utföra installationer i totalt 211 lägenheter med tillhörande allmänna

Läs mer »

Nya Ektorp Skola

Tillsammans med ByggR1 utför vi VS-installationen i en ny större skola på den plats där Ektorps skola legat tidigare. Den nya skolan i Ektorp kommer

Läs mer »