Bifodret

Nytt projekt och nu vidgar vi vårt verksamhetsområde till Uppsala. Tillsammans med Consto AB skall vi utföra installationer i totalt 211 lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen, lokaler till stoppstandard samt tillhörande gård med gårdshus innehållande växthus, pergola och cykelrum. Projektet startar under våren 2024 och ska stå klart våren 2026.
Projektet ska certifieras enligt miljöbyggnad silver.