Drivhuset, Etapp 2

Vi har fått uppdraget att utföra VS installationer i fd Enskede Gymnasium tillsammans med ByggR1 och Sisab. Skolan består av flertal huskroppar där i denna entreprenad (etapp2)
följande hus ingår: C, D, E, F, G och H om totalt ca 10 500 m². Projektet startar Q3 2023 och pågår fram till Q2 2025.