Norra Latin

Tillsammans med In3prenör har vi fått förtroendet att uppdatera installationerna i Norra Latin.

Norra Latin skall genomgå en större ombyggnad samt anpassas till
skolverksamhet, vilket kommer att påverka samtliga bef installationer i
byggnaden.

Ombyggnaden berör samtliga våningsplan, plan 1-5.
Anläggningar renoveras, byggs till och byggs om för att åtgärda brister,
anpassas för både befintliga-, tillkommande-, och ändrade ytors funktioner.
Systemlösningar och materialval utförs med företrädesvis låg energiförbrukning och miljöpåverkan
samt för lång livslängd. Skollan skall vara färdigställd inför terminsstart hösten 2023.