Nya Ektorp Skola

Tillsammans med ByggR1 utför vi VS-installationen i en ny större skola på den plats där Ektorps skola legat tidigare. Den nya skolan i Ektorp kommer att ha plats för närmare 100 förskolebarn och upp till 800 elever. Dessutom kommer en fullstor sporthall att byggas intill skolan, tillsammans med en multiplan med konstgräs. Den nya skolan planeras stå klar inför skolstarten hösten 2025. Projektet skall certifieras enligt miljöbyggnad 3.2 nivå silver med guld.