Nytt uppdrag, Älta Energicentral

I Älta centrum, Nacka kommun ska Wallenstam bygga cirka 1000 nya lägenheter uppdelat i flertalet kvarter. I byggnationen ingår att ometablera befintliga lokalhyresgäster i centrumbyggnaden som i framtiden ska rivas. Bygg R1 har i uppdrag att utföra förberedande åtgärder för utvecklingen och påbörjat arbete i etapp 2 åt Wallenstam. I vårt uppdrag ingår den nya Energicentralen samt ombyggnad av befintliga delar för att provisoriskt hålla befintligt hus i drift under byggnation av Kv.2.