SELDONET

Den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar har ambitioner att bli Sveriges mest hållbara. Ett av kvarteren som byggs är Seldonet, med Veidekke som byggare och Obos som slutkund. Vi på JSB Rör skall utföra samtliga VS installationer i Kvarteret som ska inhysa 53 lägenheter samt ha en lokal i markplan. Huset är ett trähus som certifieras enligt Svanen och har även ambition att nå nivå 2 av 3 inom Sigtuna stadsängars egna hållbarhetsprogram vilket medför krav på solcellsanläggning och låg energianvändning.