Södergarn Kursgård

Tillsammans med Metrolit skall vi renovera samt bygga ut Södergarns Kursgård åt Handelsbanken på Lidingö. Projektet omfattar huvudbyggnaden och stort sett alla installationer skall bytas. Fastigheten skall få nya teknikutrymmen och  nytt storkök. Projektet skall stå klart i december 2023.