Om oss

Vår styrka är att utföra hållbara och kvalitetssäkrade rörentreprenader i Stockholm. Med vårt arbetssätt och standardiserade kontroller utför våra certifierade montörer och tjänstemän alltid kvalitetssäkrade entreprenader och garanterar trygghet i vår leverans. Vi utför alla typer av entreprenadformer utformade efter kundens önskemål. Vi har bred kompetens och jobbar med allt från kontor och kommersiella lokaler, bostäder, industrier och sjukhus.

Kvalitetspolicy

Vi som företag har som mål att utföra installationer enligt de kvalitetskrav som kunden ställer.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att ständigt arbeta med hållbara helhetslösningar som skonsamt påverkar vår och kommande generations miljö.

Arbetsmiljöpolicy

Vi strävar alltid efter bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser för att minska risk för ohälsa eller olycksfall i arbetslivet. Målet är att ha hög trivsel både i företaget och på varje arbetsplats och att i tillämpliga delar följa arbetsmiljöföreskrifter.

Säker vatteninstallation

Vi är certifierade enligt "Säker Vatteninstallation" och samtlig produktionspersonal har genomgått utbildningen och innehar certifikat.

Heta arbeten

Samtlig produktionspersonal har genomgått kursen Heta Arbeten och innehar certifikat.

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS och EL.

Försäkring

Vi har försäkring enligt AB 04/ABT 06 kap.5 § 22.

KMA-system

Vårt ledningssystem är uppbyggt enligt de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001.