Fabriksparken 1

Brf Fabriksparken 1 i Sundbyberg innefattar byggnaderna på fastigheten Alpha 1 med adresserna Löfströms allé 2A-2E, Spinnergatan 5-7, Vasagatan 15-15B och Tråddragargränd 6A-8B.

I fastigheten finns totalt 153 bostäder och tre lokaler som hyrs ut till näringsidkare. I byggnaden finns även gemensamhetsutrymmen såsom förråd, cykelförvaringsrum, miljörum, tvättstuga och gästlägenhet.

Produktionstid:  2017 – 2019

Beställare: Serneke, Skandia fastigheter