KTH ABE -skolan

Nybyggnad av skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (School of Architecture and the Built Environment) är en av fem skolor på KTH.

Produktionstid: 2015-2016

Beställare: Zengun