Uarda 7

Fastigheten Uarda 7 är belägen mitt i Arenastaden med adress Evenemangsgatan 17 och Dalvägen 22. Fastighetens yta uppgår till cirka 24 000m² varav ca 17.400m² kontor.

Produktionstid:  2014 – 2016

Beställare: Peab, Fabege