Umami Park

Renovering/ ombyggnad av kontor och butiker. Fyra kontorsfastigheter med en yta på ca 47 000m². Försörjning sker via 100 borrhål med tillhörande energicentral.

Beställare: Bygg R1, Wallenstam