Vårdboendet Villa Tureberg

Vårdboendet Villa Tureberg, med cirka 4 500 kvadratmeter äldreboende samt 500 kvadratmeter gruppboende i fem våningar, byggs med trygghet, hållbarhet och långsiktighet i fokus. Projektet är utvecklat av Skanska Sverige.

Med högt satta hållbarhetskrav avseende klimat, energiprestanda och materialval samt avfalls- och vattenhantering har huset en mycket låg miljöpåverkan. Huset har solceller på taket, bergvärmeanläggning och är byggt med material med låg klimatpåverkan såsom trä och återvunnet tegel i fasaden. Huset är certifieras enligt LEED Gold.