Hållbara
installationer

Sedan 1999

Om oss

Vår styrka är att utföra hållbara och kvalitetssäkrade rörentreprenader i Stockholm. Med vårt arbetssätt och standardiserade kontroller utför våra certifierade montörer och tjänstemän alltid kvalitetssäkrade entreprenader och garanterar trygghet i vår leverans.

Solbergaskolan hus E

Vi fortsätter vårt samarbete med Bygg R1 på ytterligare en  skola i Solberga som skall moderniseras med nya ytskikt och installationer. Denna etapp omfattar hus

Bifodret

Nytt projekt och nu vidgar vi vårt verksamhetsområde till Uppsala. Tillsammans med Consto AB skall vi utföra installationer i totalt 211 lägenheter med tillhörande allmänna

Nya Ektorp Skola

Tillsammans med In3prenör utför vi VS-installationen i en ny större skola på den plats där Ektorps skola legat tidigare. Den nya skolan i Ektorp kommer

Drivhuset, Etapp 2

Vi har fått uppdraget att utföra VS installationer i fd Enskede Gymnasium tillsammans med ByggR1 och Sisab. Skolan består av flertal huskroppar där i denna

Ballongberget

Nu startar vi ett nytt samarbete med AF Gruppen och Skandia Fastigheter i Solna. Nybyggnation av en kontorsfastighet om 12 000 m2 med 12 luftiga

Tellus Sporthallar

Tillsammans med Veidekke skall utföra rörinstallationen i tre sporthallar i  Midsommarkransen, Hägersten. Projekteringen är i full gång och installationen är planerad till Q1 2024. Byggnaden